Zalo
Phone
Call Action
300
Sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến support

SCOPIA Control

SCOPIA Control là ứng dụng điều khiển trên iPad dùng cho XT1000 để kiểm soát hệ thống hội nghị truyền hình. Một cách dễ dàng tham gia cuộc họp thông qua giao diện màn hình cảm ứng iPad,SCOPIA kiểm soát giao diện người dùng rất trực quan sử dụng cho một hệ thống hội nghị truyền hình. Người sử dụng có thể bắt đầu cuộc gọi, kiểm soát hệ thống hội nghị truyền hình và các cuộc họp mà không cần hướng dẫn sử dụng. Người dùng có thể dễ dàng tham gia các cuộc họp thực hiện các cuộc gọi và truy cập vào danh bạ. Hệ thống điều khiển và quản lí cuộc họp đơn giản thông qua giao diện người dùng Multi-Touch iPad ™. Với sự chia sẻ dữ liệu tiên tiến, xem các thuyết trình, bảng tính và các tư liệu khác được chia sẻ trong một cuộc họp với với các thiết bị tương thích H.239. Ngay lập tức xem lại dữ liệu trước đó được chia sẻ và dành thêm thời gian vào các điểm quan trọng mà không làm phiền người khác đang tham gia hội nghị.

Đặc điểm nổi bât:

  • Kiểm soát và điều khiển thiết bị đầu cuối như XT1000
  • Sử dụng danh bạ công ty, địa chỉ IP, E.164 hoặc SIP URI
  • Tích hợp bộ lịch họp
  • Streaming, ghi âm và sắp xếp các hình ảnh
  • Nhận dữ liệu chia sẻ với chuẩn H.239
  • Xem thông tin xử lý sự cố

  • Số lượt xem : 4680
  • Ngày đăng : 31-12-2017